Giờ phục vụ : 10h-14h ; 16h-21h30 hàng ngày
Thời gian giao hàng : 30 - 60 phút